Thi công Cổng Tự Động Âm Sàn tại kiệt 131 Trần Phú, TP Huế.

Thi công Cổng Tự Động Âm Sàn

 

 

Thi công Cổng Tự Động Âm Sàn

 

Thi công Cổng Tự Động Âm Sàn

 

Thi công Cổng Tự Động Âm Sàn