Thi công 2 bộ mô tơ cửa kính tự động cho đơn vị GO ( Big C cũ) Huế